Dzung

Official Website

Múa Sạp Xoè Hoa - Official Music Video

Múa Sạp Xoè Hoa - Official Music Video

Director

Múa Sạp Xoè Hoa - Official Music Video

NGHE TRÊN CÁC NỀN TẢNG: https://bfan.link/mua-sap-xoe-hoa-dzung

• Executive producer: Dzung

• Composed & arranged by Dzung

• Facilitated by 24BEAT

• Engineered by Linh Bui & Tung Nguyen

• Drum producer: Cuong Nhoc

• Mixed & mastered by SAIGON ROOT MUSIC

• Artwork illustrated & designed by Dzung

• Directed by Dzung

• Filmed & edited by 24FRAMES PRODUCTION

Featuring:

- Nhóm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành Phố Hồ Chí Minh

- Highpower Drumline Vietnam

- 24BEAT Percussion ensemble

- Tốp ca nhà thiếu nhi Quận 3 - TPHCM

———

guitar

DZŨNG

drummerboy

CƯỜNG NHÓC

bass

VINH CÓC

synthesizer

LÊ NGUYÊN KHÔI

đàn tranh | đàn bầu

NSUT HẢI PHƯỢNG

đàn tranh

THƯƠNG HUYỀN

TRIỀU NGUYÊN

sáo

THIÊN LÂM

MINH NGHĨA

tỳ bà

NGHIÊM THU

HUYỀN TRANG

t’rung

KHÁNH TRANG

taiko

TRUNG QUÂN

HOÀI NHẬT

NGỌC SƠN

HỮU THẮNG

BẢO THIÊN

TIẾN ĐẠT

THANH HƯNG

sạp & percussion

MINH NGHI

THUỴ DU

MINH THƯ

CÔNG LÂM

GIA HƯNG

MINH KHÔI

TÚ PHƯƠNG

goong lu | đàn đá

NHẬT KHANH

drumline

HUỲNH PHÚC | conductor

NHẬT HÀO | snare

MINH NHẬT | snare

NHẬT HUY | snare

NGỌC THANH | tenor

VĂN TÀI | tenor

ANH TÀI | piatti

ANH LỘC | piatti

THÀNH ĐẠT | bass

PHƯƠNG CÔNG | bass

CHÍ CÔNG | bass

MINH ĐỨC | bass

tốp ca thiếu nhi

NHÃ QUÂN

PHƯƠNG NHI

NHƯ Ý

THẢO QUỲNH

MINH THUỲ

NHÃ QUÂN

PHƯƠNG NHI

NHƯ Ý

THẢO QUỲNH

MINH THUỲ