Dzung

Official Website

LU - Ngọt yêu thương, đậm chất Pháp

Creative

LU - Ngọt yêu thương, đậm chất Pháp

Art Director: Dzung
Agency: Dentsu One
Client: Mondelez Việt Nam