Dzung

Official Website

Dzanca Dzanvu (Live in HOZO)

Director

Dzanca Dzanvu (Live in HOZO)

Stage Directed by Dzung

DZANCA DZANVU by DZUNG
(Live at HOZO International Music Festival)

composed & arranged by DZUNG

executive producer DZUNG

facilitated by 24BEAT

drum producer CUONG NHOC

engineered by THẮNG NGUYỄN & LINH BÙI

lighting by TRẦN MẠNH TUẤN

visual by DƯƠNG THẢO

photography CUUCON

cover design by DZUNG

mixed & mastered by SAIGON ROOT MUSIC

filmed by 24FRAME STUDIO

SPECIAL THANKS TO: NS HUY TUẤN, TRUNG TÂM CA NHẠC NHẸ TP.HCM & HOZO INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL.

———

guitar DZUNG

drummerboy CƯỜNG NHÓC

bass VINH CÓC

đàn tranh | đàn bầu NSUT HẢI PHƯỢNG

đàn tranh
THƯƠNG HUYỀN
TRIỀU NGUYÊN

sáo
THIÊN LÂM
MINH NGHĨA

tỳ bà
NGHIÊM THU
HUYỀN TRANG

t’rung
KHÁNH TRANG

taiko
TRUNG QUÂN
HOÀI NHẬT
NGỌC SƠN
HỮU THẮNG
BẢO THIÊN
TIẾN ĐẠT
THANH HƯNG

sạp & percussion
MINH NGHI
THUỴ DU
MINH THƯ
CÔNG LÂM
GIA HƯNG
MINH KHÔI
TÚ PHƯƠNG

goong lu | đàn đá
NHẬT KHANH

drumline
HUỲNH PHÚC
| conductor
NHẬT HÀO
| snare
MINH NHẬT
| snare
NHẬT HUY
| snare
NGỌC THANH
| tenor
VĂN TÀI
| tenor
ANH TÀI
| piatti
ANH LỘC
| piatti
THÀNH ĐẠT
| bass
PHƯƠNG CÔNG
| bass
CHÍ CÔNG
| bass
MINH ĐỨC
| bass

tốp ca thiếu nhi
NHÃ QUÂN
PHƯƠNG NHI
NHƯ Ý
THẢO QUỲNH
MINH THUỲ
NHÃ QUÂN
PHƯƠNG NHI
NHƯ Ý
THẢO QUỲNH
MINH THUỲ