Trong phòng có một con muỗi - LYRIC

Trong phòng có một con muỗi 
/ MOSQUITO /
Music & Lyric by Dzung

Trong phòng có một con muỗi

Vo ve
Vo ve
Vo ve

Trong phòng có một con muỗi
Trong đầu có điều tiếc nuối

Vo ve trong đêm, vo ve trong đêm…

• Tiêu diệt con muỗi

Trong phòng không còn con muỗi
Trong đầu không điều tiếc nuối

Vo ve
Vo ve
Vo ve