Trí khôn của ta đây - LYRIC

Trí khôn của ta đây
Final Stage - Word by Dzung

Verse 1:

Trí khôn sẽ hoan rỉ trên vết ăn mòn của thời gian, ngu muội sẽ tràn lan.
Những vết thủng lỗ chỗ trên khối vững chãi của ý chí là đục khoét của chây lì.

Bridge:
Lời nịnh nọt, miệng lưỡi tiểu nhân là nắm đất vùi trí khôn.
Lời cay đắng, trí dũng kẻ mạnh ta phớt lờ?

Verse 2:
Khát vọng đang úa tàn trên thân cây non của sự sống, trái héo là sự thật.
Dối trá đang cào xước trên tấm thủy tinh của tâm hồn, mịt mờ là trí khôn.

Bridge

Interlude:
Đắng, những nhớp nhúa trong cổ họng.
Cay, những khô khốc trong khóe mắt.
Đắng cay trong ta, bẽ bàng trong ta.
Khi ta tự thủ trước liêm sỉ.

Đánh thức trí khôn của ta đây.
Đang nguồi lạnh trong ngọt ngào man trá.
Phơi bày trần trụi, giữa ánh sáng tham vọng.
Trí khôn của ta đây!

Chorus:
Trong cám dỗ, trong mê muội, ta muốn thấy ngươi hiện hữu trong ta.
Trong tự mãn, trong kiêu ngạo, ta muốn thấy người lặng lẽ trong ta.
Trong cùng quẫn, trong u mê, ta muốn thấy người luẩn quẩn bên ta.
Trong thương hại, trong yếu mềm, ta muốn thấy ngươi lạnh lùng trong ta.