Tiếng đàn hàm oan - LYRIC

Tiếng đàn hàm oan
Words by Dzung

Thân ai đọa đầy nơi chốn lao tù
Hàm oan giờ chất chồng trên vai
Khóc thương cho người đi xa mãi
Lòng còn dày vò về nơi hỗn mang
Ai mang người về từ hang sâu, đâu ai thấu?

Bóng dáng nào khuất lấp vào trong hang tối tăm
Ánh mắt nào như nghẹn ngào trong phút chia ly

Nước mắt ai tuôn rơi trong câm lặng
Mang bao u uất từ thưở nào
Khóc thương cho người đi xa mãi
Lòng còn bàng hoàng sau cơn ác mộng
Ai mang người về từ hang sâu đâu ai thấu.

Bóng dáng nào khuất lấp vào sau ánh sáng kia
Ánh mắt nào mãi in vào trong tâm trí ai?

Những oan ức ngân theo cung đàn nơi ngục tối
Tính tang tính tựa trăm ngàn nỗi hàm oan
Những câm nín bấy lâu người còn chôn giấu
Bỗng nước mắt tuôn rơi gọi mãi tên ai trong xót thương.

Giờ gặp lại sau bao nhớ mong
Lòng ngậm ngùi sau bao vỡ tan
Người trở về từ nơi tối tăm
Xóa tan đi hàm oan xưa.