Sét Đánh Ngang Trời - CONCEPT

HẠC SAN - Sét Đánh Ngang Trời
Concept by Dzung
Artwork & illustration by Dzung