Phán xét - LYRIC

Phán xét
Final Stage - Words by Dzung


Lyric:

Trời đất rì rầm lời sấm sét.
Cơn mưa thảm khốc trút xuống tan hoang.
Bốn bức tường vôi lạnh lẽo vạch năm tháng.
Ngày còn lại đếm trên đầu ngón tay.

Nhắm mắt lại thê lương tiếng than khóc.
Đấng sinh thành, kẻ tay ấp môi kề.
Những lê thê kéo dài nỗi lo sợ.
Ngày đền tội cho phút u mê.

Bridge :

Phán xét của công lý, lẽ công bằng trả lại.
Phán xét của lương tâm, nỗi ân hận chất chồng.

Chorus :

Trước lúc mặt trời mọc mang theo ngày mới.
Những ân huệ sau cùng trước phút đền tội.
Những con chữ ăn năn gửi lại những nguyện cầu.
Ánh tà dương ngày cuối biết bao giờ gặp lại?