Dưới đáy trần gian - LYRIC

Dưới đáy trần gian
Words by Dzung

Một mình lặng im chốn lầm than
Mảnh hồn tan hoang những ngổn ngang
Hỡi! Loài ác thú nao thét tiếng gầm tối tăm
Hận thù in dấu vết thời gian
Bàn tay nhuốm máu thắm nghiệt oan
Hỡi! Kẻ chôn lấp ta dưới sâu thẳm đáy sâu

Lời thề năm xưa đó
Giờ tan trong mưa gió
Còn đâu quá khứ yên bình
Giờ lòng còn mang nỗi xót xa
Khoảng trời bao la tan biến

Cánh chim nao bay ngang nơi rừng hoang đó
Giờ hấp hối dưới đáy trần gian
Nỗi đau trong tim hận thù kêu than
Là bóng tối suốt kiếp

Vùi chôn dưới đất đá tan hoang
Tuyệt vọng đau đớn dưới đáy trần gian
Hỡi! Trời cao thấu chăng cho linh hồn tối tăm
Đường trần khép lối bóng người xa
Niềm tin hấp hối tâm trí gục ngã
Hỡi! Kẻ giương cánh cung mũi tên xuyên bóng đêm

Lời thề năm xưa đó
Giờ tan trong mưa gió
Còn đâu quá khứ yên bình
Giờ lòng còn mang nỗi xót xa
Khoảng trời bao la tan biến

Cánh chim nao bay ngang nơi rừng hoang đó
Giờ hấp hối dưới đáy trần gian
Nỗi đau trong tim hận thù kêu than
Là bóng tối suốt kiếp
Sẽ còn mang

Cánh chim nao bay ngang nơi rừng hoang đó
Giờ hấp hối dưới đáy trần gian
Nỗi đau trong tim hận thù kêu than
Là bóng tối suốt kiếp sẽ còn mang

Cánh chim nao bay ngang nơi rừng hoang đó
Giờ hấp hối dưới đáy trần gian
Nỗi đau trong tim hận thù kêu than
Là bóng tối suốt kiếp
Sẽ còn mang